Drewno z Polski

Kupuj drewno z polski i od producentów, którzy prowadzą działalność w Polsce – wspomagając rodzimą gospodarkę, tworząc miejsca pracy, wspomagając lokalną społeczność, pomagając tworzyć polski Las jutra. To dzięki zakupom drewna z Polski pomagamy realizować strategię zalesiania Polski.

Kupując drewno z Polski pomagasz zalesiać Polskę.
Lasy w Polsce prawie w całości należą do Skarbu Państwa 82%, który oddał je we władanie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Powierzchnia tych lasów to 9,26 mln ha, a w nich są zasoby drewna w postaci rosnących drzew wynoszące ok. 2,4 mld m³, które co roku wzrastają. Roczne pozyskanie drewna okrągłego w Lasach Państwowych to 39 mln m³ a jest to tylko nieco więcej niż 50 proc. tego, co corocznie w lasach tych przybywa.

W latach 2009-2019 powierzchnia lasów w Polsce wzrosła o niemal 190 tys. ha, do 9,26 mln ha – wynika z danych Lasów Państwowych. Jednocześnie zasoby drewna w lasach, które wynoszą obecnie 341 mln m3, zwiększyły się o 15%. Zaraz po drugiej wojnie światowej (w 1945 roku) wskaźnik lesistości w Polsce wynosił około 20%. Od tego momentu powierzchnia lasów stale się zwiększa i aktualnie zajmuje ok. 30% powierzchni lądowej. Szacuje się, że dzięki programowi zwiększania lesistości, w 2050 roku w Polsce ponad 33% powierzchni będą stanowiły lasy

Kupując drewno z Polski pomagasz chronić środowisko w tym:

1 – Hodowlę lasu

2 – Ochronę lasu

3 – Urządzanie lasu

4 – Ochronę przyrody

5 – Ochronę klimatu

Dbając o różnorodność biologiczną lasów, chronimy je przed wieloma zagrożeniami – klęskami żywiołowymi, plagami owadów, chorobami drzew, pożarami, zanieczyszczeniami, także przed skutkami kłusownictwa czy wandalizmu. W ten sposób nie tylko dbamy o przyrodę, ale też umożliwiamy Polakom bezpieczne korzystanie z jej dóbr – bezpieczne tak dla nich, jak i dla samych lasów.

Kupując drewno z Polski pomagasz udostępniać las wszystkim mieszkańcom.
Jednym z naszych podstawowych zadań Lasów Państwowych jest udostępnianie lasów całemu społeczeństwu. Opieka państwa nad ogromną większością z nich zapewnia fundamentalną korzyść – swobodny dostęp wszystkich obywateli do lasów. Wszystkich szukających w lesie wypoczynku.

 

Kupując drewno z Polski pomagasz ograniczać ślad węglowy tak ważny dla ochrony naszego klimatu.
Czy wiesz, że drewno dostarczone ze Skandynawii do Polski ma ślad węglowy wyższy niż beton wyprodukowany w lokalnej betoniarni. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – do jego przetransportowania potrzebne są ogromne ilości energii, która jest emitentem CO2. Mimo bardzo niskiego śladu węglowego samego drewna, proces dostarczania go setki a nawet tysiące kilometrów powoduje, że ślad węglowy (negatywny wpływ emisji CO2 na środowisko) jest o wiele wyższy.

Kupując drewno z Polski wspomagasz prawidłową gospodarkę leśną. 
Ważne, aby gospodarka leśna, dostarczająca na rynek uniwersalny surowiec ekologiczny, jakim jest drewno, prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego wszystkie funkcje, jakie pełnią lasy.

Często pytają Nas: Dlaczego budownictwo drewniane jest ekologiczne skoro do budowy należy ściąć drzewa? Najlepiej pokaże to poniższy diagram. „Produkcja tlenu” jest traktowana, jako jedna z najważniejszych korzyści dostarczanych przez lasy. Sprawa jest jednak skomplikowana, ponieważ fotosynteza rzeczywiście umożliwia wykorzystanie atmosferycznego dwutlenku węgla w celu budowy tkanek i uwolnienie do atmosfery tlenu. W nocy proces jest odwrotny: następuje „oddychanie”, polegające na pobraniu atmosferycznego tlenu i zwróceniu dwutlenku węgla. Jednak póki roślina jest młoda (do ok 80 lat), bilans jest korzystny: tlenu przybywa, zaś dwutlenku węgla ubywa. Natomiast w lesie starym procesy rozkładu dominują nad fotosyntezą, więc bilans jest odwrotny. Z punktu widzenia tego bilansu należałoby utrzymywać większość lasów we wczesnych stadiach sukcesji ekologicznej (do 80 lat) Taki las mógłby wówczas stanowić swego rodzaju „rezerwuar” dwutlenku węgla – za co odpowiedzialna jest odpowiednia gospodarka leśna.
Należy również pamiętać, że DREWNO pochodzi z odnawialnego źródła i jest jednym materiałem budowlanym, który może mieć zerowy lub nawet ujemny ślad węglowy.

Kupując drewno z Polski wspomagasz rodzimą gospodarkę.
Przemysł drzewny wytwarza 2,3 proc. PKB kraju oraz około 11% wartości dodanej w przetwórstwie przemysłowym w Polsce. To jest przeszło 30 mld zł rocznie.

Kupując drewno z Polski pomagasz utrzymywać i tworzyć nowe miejsca pracy.

Polski przemysł drzewny to prawie 400 000 miejsc pracy. Sektor gospodarki Polski zajmujący się przerobem drewna zatrudnia aż 330 tys. osób, co stanowi 2,5% zatrudnienia w całej gospodarce (dodatkowo 75 tyś osób zatrudnionych przy hodowli lasu i pozyskaniu drewna, w tym 25 tys. osób w Lasach Państwowych).

 
Kupując drewno z Polski wspomagasz rozwój branży drzewnej w Polsce.
W Polsce mamy ok. 7,5 tysiąca firm kupujących i przetwarzających drewno okrągłe (bez firm meblarskie, stolarskie itp. – ich jest kilka razy więcej)

 
Dlaczego drewno z Polski? 

Najpopularniejszym gatunkiem drzewa konstrukcyjnego rosnącym w Polsce jest sosna. Zajmuje ona ponad 60% zasobów leśnych. To materiał, który spełnia wszystkie normy budowlane i jako jedyny iglasty gatunek europejski po impregnacji próżniowo-ciśnieniowej może osiągnąć klasę użytkową impregnacji 4 – zabezpiecza drewno w taki sposób, aby można było użytkować je na zewnątrz z kontaktem z gruntem i (lub) wodą. Mało, kto wie, że inne gatunki, których nie można impregnować tą metodą (ze względu na budowę komórkową) osiągają klasę 2 lub maksymalnie 3.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Accept
Facebook